Building permits for Faunveien

We got building permits for Faunveien in April with a very good feedback from the Planning office:

“The responsible applicant has presented a very good analysis of the project in relation to §7 of the regulations. On the basis of this the Planning Office considers that the project is in accodance with the following design factors: lenght/width, volume, heights and, roof shape and materials use.

The Planning Office considers that the project has a very high architectonic quality. The apartments have good plan sollutions with varied spatiality. The facades are broken up towards the South West using niches and varied window sizes which both mirror the spatial variation of the building and the division of the different living units. At the same time the building is given a unified expression through the wooden walls and the roof which works as one unified form”.

 “Ansvarlig søker har lagt fram en meget god analyse av tiltakets utforming i forhold til reguleringsbestemmelsenes §7. På bakgrunn av denne ser Plan- og bygningsetaten at tiltaket er i henhold til følgende forgivingsfaktorer: lengde/bredde, volum, høyder, takform, materialbruk.

Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket er av meget god arkitektonisk kvalitet. Leilighetene har gode planløsninger, med en variert romlighet. Fasadene er brutt opp mot sørvest med bruk av nisjer og varierende vindusstørrelser noe som både avspeiler bygningens romlige variasjon og oppdelingen av ulike boenheter, samtidig gis bygningen et samelt uttrykk gjennom treveggene og taket som fungerer som en samlende form”.

We are now finishing detail design, coordinating the work of the external consultants. In the meantime we would like to share with you some of the detail design drawings of the massive interior wooden walls.

Related Project